Kleuterinformatiefolder

Via onderstaande link vindt u de kleuterinformatiefolder voor nieuwe ouders van kleuters met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op onze school.

 Kleuterinformatiefolder