Overblijven
(continurooster op vrijdag is gratis)

Kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven, tegen een zeer geringe vergoeding van €. 1,25 per keer.
Daarbij blijven alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 op vrijdag allemaal gratis over. Deze overblijfregeling wordt verzorgd door de eigen leerkrachten. 

De kinderen eten in een aantal klassen. Bij goed weer wordt er na het eten buiten gespeeld, maar bij regen kunnen de kinderen ook binnen spelen. Er is speciaal voor de overblijvers spelmateriaal aangeschaft. Er zijn overblijfkrachten die toezicht houden en de kinderen begeleiden.

Coördinatrice is mevr. Plony Hoevers.

Als uw kind overblijft, dient u vooraf een overblijfkaart te kopen. Hiervoor kunt u aan het begin van het nieuwe schooljaar weer bij de conciërge terecht.

Er zijn drie soorten kaarten:
·      een kaart à €. 5,00 voor 4x overblijven
·      een kaart à € 12,50 voor 10x overblijven
·      een kaart à €. 25,00 voor 20x overblijven

Wanneer uw kind overblijft, wordt dat op de kaarten aangetekend. U wordt tijdig gewaarschuwd als de kaart volraakt. Volle kaarten worden mee naar huis gegeven.

Het aanmelden van de kinderen voor het overblijven gebeurt via de betreffende formulieren op de webiste (zie menu: Formulieren). Voor vaste overblijfdagen vult u eenmalig het formulier in. Voor losse overblijfdagen of het afmelden van een vaste overblijdag is een apart formulier beschikbaar.
De organisatie van het overblijven berust bij de overblijfcommissie terwijl de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het schoolbestuur ligt. Van de ontvangen gelden voor het overblijven krijgen de overblijfkrachten een vergoeding. Ook ontvangt de school een jaarlijks bedrag voor de aanschaf of vervanging van materialen.


► Overblijfreglement