Aanmelden nieuwe leerlingen

Graag willen wij u mededelen dat we na de aanbouw weer kinderen kunnen aannemen. De leerlingenstop in de groepen is vooralsnog opgeheven.
(Er is wel een wachtlijst voor twee groepen in de bovenbouw).

Ouders kunnen zich, via schriftelijke informatie (zie 'aanvragen informatie') en een bezoek aan school, laten voorlichten over wat Openbare Basisschool 't Hout voor een school is. Wij hechten eraan dat mensen bewust voor onze school kiezen: 'Past onze school bij u en uw kinderen?'
Zo mogelijk verzorgt de directeur de inschrijving en heeft hij een kennismakingsgesprek met de ouders en/of verzorgenden.
Kinderen die 4 jaar worden mogen meteen instromen. Vooraf kunnen ze 5 dagdelen kennismaken met de groep waarin ze terechtkomen. Kleuters die meteen na de zomervakantie voor het eerst komen, worden uitgenodigd voor een kennismakingsochtend vóór de grote vakantie.

Als u voor onze school gekozen heeft of in de toekomst gaat kiezen raden we aan uw kind direct (eventueel vanaf 0 jaar) in te schrijven. 
Inschrijfformulieren kunt u verkrijgen op school of telefonisch aanvragen via nummer 0492-523847 bij de administratie.

Met betrekking tot voor-  en naschoolse opvang (van 7:30 uur tot 18:30 uur) verwijzen wij u naar de pagina 'Kinderopvang' (zie Informatie). Tussenschoolse opvang wordt op maandag, dinsdag en donderdag door de school geregeld (kosten € 1,25).